ПРАКТИКА ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ: «ПЕРЕМОГА» ЧИ КОЛАПС?..

ПРАКТИКА ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ: «ПЕРЕМОГА» ЧИ КОЛАПС?..

Микола Кучерявенко Євген Смичок На наш погляд, підводити які-небудь підсумки щодо практики Верховного суду на сьогодні ще зарано. У той же час не звертати увагу на певні тенденції, які об’єктивно чи суб’єктивно виокремлюються в його діяльності, ми не можемо. Однією з найбільш суперечливих та небезпечних, на наш погляд, є «революційне» руйнування меж юрисдикцій, яке, перш […]

Детальніше

ЧИ Є НОВИМ МАСОВАНИЙ НАСТУП НА АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ?

ЧИ Є НОВИМ МАСОВАНИЙ НАСТУП НА АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ?

Микола Кучерявенко Євген Смичок Аналізуючи теми дисертаційних робіт, які пропонуються Вченими радами ВНЗ для захисту, наштовхнулися на те, що чарівне словосполучення «господарсько-правове регулювання», що додано до постановки проблеми, може стосуватися чого завгодно. У такому сенсі здійснювалися дослідження напрямків, які об’єктивно притаманні для інших галузей та паспортів спеціальностей. Декілька прикладів щодо тем, які запропоновані до досліджень […]

Детальніше

Реформування юридичної освіти: крок вперед чи назавжди назад?

Реформування юридичної освіти: крок вперед чи назавжди назад?

Поверховий аналіз проекту Типового навчального плану вивчення права в Україні Процеси реформування, які на сучасному етапі, зачепили майже всі сфери суспільного життя, звісно не могли обійти боком і сферу юридичної освіти. Хотілося б щоб реформування цій сфери відбувалося системно, виважено та послідовно, чітко відображаючи: а) сучасний стан відносин в цій сфері; б) мету, яку необхідно […]

Детальніше

Запрошення до дискусії : централізація в затвердженні тем дисертаційних досліджень (перешкода чи запобіжник) ?

Запрошення  до дискусії : централізація в затвердженні тем дисертаційних досліджень (перешкода чи запобіжник) ?

Останні десять або навіть більше років в наукових дослідженнях з правознавства, результатом яких має бути отримання диплома доктора наук або доктора філософії (кандидата наук), сформувалася сумна тенденція, яка породжує низку негативних явищ та наслідків.  Щорічний аналіз тем дисертаційних досліджень, що запропоновані здобувачам у юридичних ВНЗ, дозволяє дійти висновку щодо складного та суперечливого уявлення: яку тему […]

Детальніше

Налоговые накладные

Захватывающий лозунг о намерении дистанцировать фискальные органы от возврата НДС и акциза трансформировался в электронный режим налоговых накладных. Как и с налоговой реформой 2014 -камень в лужу — брызг и шума много, а толку ноль…это очень мягко. Несколько обобщающих мыслей. 1. За фискалами сохранено ручное управление декларированием. Отказ в принятии электронных накладных, их блокирование объясняется […]

Детальніше

КОНЦЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

КОНЦЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК  ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Застосування договору концесії сприяє висновку щодо переважно приватноправової природи регулювання подібних відносин. Виходячи з нормативного визначення договору концесії, з’ясування статусу сторін цього договору, режиму його реалізації, логічним постає висновок стосовно класичного регулювання договірних відносин. При цьому, в переважній більшості випадків, договірні відносини пов’язуються з використанням диспозитивного методу упорядкування відносин учасників. Чи можна концесію пов’язувати саме […]

Детальніше

ПОМОЖЕТ ЛИ КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЮ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ (ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)?

ПОМОЖЕТ ЛИ КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЮ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ (ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)?

Безусловно, научные исследования предполагают поиск истины, содержательных ответов на непростые, спорные вопросы, что и обуславливает перспективы дискуссии, обмена мнениями. Позиции одного ученого могут не совпадать с убеждениями другого. Сопоставление их – и есть объективная предпосылка созидательного пути поиска истины. Убеждения, отстаиваемые  тем или иным специалистом, могут корректироваться политическими мотивами, «революционной целесообразностью», «безграничной верой в доброго […]

Детальніше

ПРОЩЕНІ АЛЕ НЕЗАБУТІ: ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЩЕНИХ (АНУЛЬОВАНИХ) ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ

ПРОЩЕНІ АЛЕ НЕЗАБУТІ: ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЩЕНИХ (АНУЛЬОВАНИХ) ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ

Останнім часом, у вітчизняній судовій практиці склалася ситуація, коли прощені (анульовані) проценти, пені, штрафні санкції за банківським кредитом розглядаються як база оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Чи дійсно це так? Хто винен, та що робити? Спробуємо розібратися. Сьогодні ринок банківського кредитування зазнав значних змін. Такі зміни, в першу чергу пов’язані з економічною та політичною […]

Детальніше

«ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ» — ВІРНИЙ ВИБІР, ВАША ПЕРЕВАГА

«ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ» — ВІРНИЙ ВИБІР, ВАША ПЕРЕВАГА

Перші випускники курсу освітньої програми «Податковий юрист», вже сьогодні працюють та проходять стажування у провідних юридичних фірмах України, органах державної влади. Наші студенти – це цілеспрямовані, освічені професіонали. А ти готовий стати частиною сильної команди?! Приходь та реєструйся на курс «Податковий юрист»! Набір відкрито! Дізнайся більше на кафедрі фінансового права! «Учасниками цієї програми є поки […]

Детальніше

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ СУДАМИ

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ СУДАМИ

Николай Кучерявенко и Центр налогового консалтинга представляют лекцию № 4 курса "Налоговое право on-line". В ходе лекции Николай Кучерявенко раскрывает особенности судебного рассмотрения налоговых споров. Проводится детальный анализ функционирования административной юстиции в Украине, изучается исторический аспект появления административных судов, а также их конкуренция с судами иных юрисдикций, в вопросах разрешения споров вытекающих из налоговых правоотношений. […]

Детальніше