Налоговые накладные

Захватывающий лозунг о намерении дистанцировать фискальные органы от возврата НДС и акциза трансформировался в электронный режим налоговых накладных. Как и с налоговой реформой 2014 -камень в лужу — брызг и шума много, а толку ноль…это очень мягко. Несколько обобщающих мыслей. 1. За фискалами сохранено ручное управление декларированием. Отказ в принятии электронных накладных, их блокирование объясняется […]

Детальніше

КОНЦЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

КОНЦЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК  ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Застосування договору концесії сприяє висновку щодо переважно приватноправової природи регулювання подібних відносин. Виходячи з нормативного визначення договору концесії, з’ясування статусу сторін цього договору, режиму його реалізації, логічним постає висновок стосовно класичного регулювання договірних відносин. При цьому, в переважній більшості випадків, договірні відносини пов’язуються з використанням диспозитивного методу упорядкування відносин учасників. Чи можна концесію пов’язувати саме […]

Детальніше

ПОМОЖЕТ ЛИ КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЮ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ (ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)?

ПОМОЖЕТ ЛИ КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЮ ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОМОЩЬ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ (ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)?

Безусловно, научные исследования предполагают поиск истины, содержательных ответов на непростые, спорные вопросы, что и обуславливает перспективы дискуссии, обмена мнениями. Позиции одного ученого могут не совпадать с убеждениями другого. Сопоставление их – и есть объективная предпосылка созидательного пути поиска истины. Убеждения, отстаиваемые  тем или иным специалистом, могут корректироваться политическими мотивами, «революционной целесообразностью», «безграничной верой в доброго […]

Детальніше

ПРОЩЕНІ АЛЕ НЕЗАБУТІ: ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЩЕНИХ (АНУЛЬОВАНИХ) ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ

ПРОЩЕНІ АЛЕ НЕЗАБУТІ: ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЩЕНИХ (АНУЛЬОВАНИХ) ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ

Останнім часом, у вітчизняній судовій практиці склалася ситуація, коли прощені (анульовані) проценти, пені, штрафні санкції за банківським кредитом розглядаються як база оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Чи дійсно це так? Хто винен, та що робити? Спробуємо розібратися. Сьогодні ринок банківського кредитування зазнав значних змін. Такі зміни, в першу чергу пов’язані з економічною та політичною […]

Детальніше

«ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ» — ВІРНИЙ ВИБІР, ВАША ПЕРЕВАГА

«ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ» — ВІРНИЙ ВИБІР, ВАША ПЕРЕВАГА

Перші випускники курсу освітньої програми «Податковий юрист», вже сьогодні працюють та проходять стажування у провідних юридичних фірмах України, органах державної влади. Наші студенти – це цілеспрямовані, освічені професіонали. А ти готовий стати частиною сильної команди?! Приходь та реєструйся на курс «Податковий юрист»! Набір відкрито! Дізнайся більше на кафедрі фінансового права! «Учасниками цієї програми є поки […]

Детальніше

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ СУДАМИ

РАЗРЕШЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СПОРОВ СУДАМИ

Николай Кучерявенко и Центр налогового консалтинга представляют лекцию № 4 курса "Налоговое право on-line". В ходе лекции Николай Кучерявенко раскрывает особенности судебного рассмотрения налоговых споров. Проводится детальный анализ функционирования административной юстиции в Украине, изучается исторический аспект появления административных судов, а также их конкуренция с судами иных юрисдикций, в вопросах разрешения споров вытекающих из налоговых правоотношений. […]

Детальніше

НАЛОГОВЫЙ КОМПРОМИСС

НАЛОГОВЫЙ КОМПРОМИСС

Николай Кучерявенко и Центр налогового консалтинга представляют лекцию № 3 курса "Налоговое право on-line". В ходе лекции Николай Кучерявенко анализирует последние изменения налогового законодательства Украины в части внедрения в отечественную налоговую систему особой процедуры освобождения налогоплательщиков от юридической ответственности, — налогового компромисса. Раскрывается также зарубежный опыт внедрения аналогичных механизмов, проводится разграничение таких понятий как «налоговый […]

Детальніше

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, НІМЕЧЧИНА ТА КІПР: ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, НІМЕЧЧИНА ТА КІПР: ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Розглядаючи правове регулювання оподаткування прибутку компаній (корпорацій) у Великобританії, необхідно зазначити, що з 01 квітня 2015 року, базова ставка податку на прибуток (корпоративного податку) становить 20%[1]. В той же час, в боротьбі за збільшення податкових надходжень та з метою впорядкування процесів агресивного податкового планування у Великобританії, з 01 квітня 2015 року, запроваджено податок на переадресований прибуток […]

Детальніше

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ

Николай Кучерявенко и Центр налогового консалтинга представляют лекцию № 2 курса "Налоговое право on-line". В ходе лекции Николай Кучерявенко анализирует реформы налогового законодательства Украины 1991, 1992, 2010 и 2014 годов, раскрывает действительное содержание последних налоговых изменений, с указанием на то, что при количественном уменьшении налогов и сборов, произошло значительное увеличение налоговой нагрузки на плательщиков. Отдельной строкой Николай Кучерявенко выделяет особенности реформирования конкретных […]

Детальніше

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ

Николай Кучерявенко и Центр налогового консалтинга представляют лекцию № 1 курса "Налоговое право on-line". Тема лекции: «Налоговое законодательство: состояние и перспективы реформирования». В ходе лекции Николай Кучерявенко раскрывает авторское видение нынешнего состояния налогового законодательства Украины, анализирует возможность качественного развития сферы налогообложения, а также делится собственным опытом работы над проектами Налогового кодекса Украины. "Налоговое право on-line" — […]

Детальніше