ДО ПИТАННЯ ПРО РІВЕНЬ ДИСКУСІЙ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ: КРИЗА ЖАНРУ?

ДО ПИТАННЯ ПРО РІВЕНЬ ДИСКУСІЙ У ФІНАНСОВО-ПРАВОВІЙ НАУЦІ: КРИЗА ЖАНРУ?

«… А незгодний я!» М. Булгаков. Собаче серце   Останнім часом і в Україні, і в Російській Федерації досить інтенсивно і часом зненацька, обговорюються окремі аспекти предмета фінансового права, фінансових правовідносин і інші питання, що стосуються змісту фінансово-правового регулювання. Безсумнівно, конструктивне обговорення, кваліфікована дискусія, тактовна подача власного бачення збагатить як окреме дослідження, так і науку […]

Детальніше

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИСКУССИИ

1. Принципы налогового законодательства по Налоговому кодексу Украины. По своему содержанию регулирование принципов принципиально не отличает украинское и российское законодательство, хотя некоторые отличия существуют. Ст. 4 Налогового кодекса Украины «Основные начала налогового законодательства Украины» исходит из того, что налоговое законодательство основывается на таких принципах: всеобщность налогообложения; равенство всех плательщиков; неотвратимость ответственности; презумпция правомерности решений плательщика; […]

Детальніше

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ: ЧИ ДОЦІЛЬНА РЕВІЗІЯ?..

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ: ЧИ ДОЦІЛЬНА РЕВІЗІЯ?..

Розвиток суспільних відносин передбачає перегляд засад законодавчого регулювання лише в тому разі, коли такі зміни набули сталого, принципового характеру. Уточнення ж, які мають непринциповий характер, не відображають динаміки суспільного розвитку, виражають локальні завдання, навряд чи, будуть впливати на ефективність та раціональність  чинного законодавства України. Внесення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів […]

Детальніше

СТАВЛЕННЯ ДО АДМІНЮСТИЦІЇ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

СТАВЛЕННЯ ДО АДМІНЮСТИЦІЇ ЯК НАПРЯМОК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ

Наближення чергових виборів обумовлює підсилення спорів щодо необхідності існування адміністративних судів в Україні, доцільності та необхідності  адміністративної юстиції взагалі. Штучна така ситуація, чи ні? Здається, що ні. Як би ми не намагались, навряд чи вдасться віднести сучасну українську державу до типу розвинених, демократичних країн. Іде дуже непростий шлях побудови демократії по багатьох напрямках, які і […]

Детальніше

МОНОГРАФІЇ

МОНОГРАФІЇ

М.П. Кучерявенко є автором понад 200 наукових праць, у тому числі близько 90 монографій, підручників, навчальних посібників та більше 120 статей, що стали значним внеском у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню проблем фінансового права та правового регулювання оподаткування. Такий напрямок наукової діяльності спрямований, першочергово, на підвищення освітнього рівня студентів юридичних та економічних спеціальностей, […]

Детальніше

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Значна увага в науковій діяльності М.П. Кучерявенка приділяється написанню підручників та навчальних посібників. Підручник «Податкове право» витримав близько тридцяти видань, підготовлені й опубліковані розділи в підручниках «Фінансове право», «Адміністративне право», статті в «Юридичній енциклопедії», в Науково-практичному коментарю до Конституції України, що підготовлено Національною Академією правових наук України; Науково-практичному коментарю Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. […]

Детальніше

СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

На сьогодні, наукову діяльність М.П. Кучерявенка неможливо уявити без динамічного розвитку та щоденної праці. Кучерявенко М.П. є членом редколегії журналу «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Фінансове право», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Митна справа». Він також входить до складу редакційних колегій провідних наукових журналів за межами України: «Актуальные проблемы российского права», «Финансовое […]

Детальніше

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Важливе місце в діяльності М.П. Кучерявенка займає робота над проектами нормативно-правових актів, доопрацювання вже прийнятих законів. Поряд із своєю основною діяльністю М.П. Кучерявенко тривалий час був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії. Він входив до  науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Сьогодні є: членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України,  членом науково-консультативної ради Верховного суду […]

Детальніше

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

Научно-практический комментарий к Закону Украины “О системе налогообложения” (Харков: Консум, 1997; Перепелица М.А.)  Закон Украины «О системе налогообложения». Научно-практический комментарий (Харьков: Консум, 1998)    О налоге на добавленную стоимость. Об акцизном сборе. Научно-практический комментарий  (Харьков: Одиссей, 1998; Александров С.В.) О налоге на прибыль предприятий. Научно-практический комментарий (Харьков: Одиссей,1998; Александров С.В.) Подоходный налог с граждан. Налог на […]

Детальніше

ІНШЕ

ІНШЕ

СЛОВНИКИ Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученко. ( К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007.  – 992 с.) Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха та ін.; за заг. ред. О.П. Орлюк. (К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.). РЕЦЕНЗІЇ НА ПРАЦІ КУЧЕРЯВЕНКА М.П. Воронова Л.К. Перше фундаментальне дослідження […]

Детальніше