СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

На сьогодні, наукову діяльність М.П. Кучерявенка неможливо уявити без динамічного розвитку та щоденної праці. Кучерявенко М.П. є членом редколегії журналу «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Фінансове право», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Митна справа». Він також входить до складу редакційних колегій провідних наукових журналів за межами України: «Актуальные проблемы российского права», «Финансовое […]

Детальніше

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Важливе місце в діяльності М.П. Кучерявенка займає робота над проектами нормативно-правових актів, доопрацювання вже прийнятих законів. Поряд із своєю основною діяльністю М.П. Кучерявенко тривалий час був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії. Він входив до  науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Сьогодні є: членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України,  членом науково-консультативної ради Верховного суду […]

Детальніше

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

Научно-практический комментарий к Закону Украины “О системе налогообложения” (Харков: Консум, 1997; Перепелица М.А.)  Закон Украины «О системе налогообложения». Научно-практический комментарий (Харьков: Консум, 1998)    О налоге на добавленную стоимость. Об акцизном сборе. Научно-практический комментарий  (Харьков: Одиссей, 1998; Александров С.В.) О налоге на прибыль предприятий. Научно-практический комментарий (Харьков: Одиссей,1998; Александров С.В.) Подоходный налог с граждан. Налог на […]

Детальніше

ІНШЕ

ІНШЕ

СЛОВНИКИ Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученко. ( К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007.  – 992 с.) Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха та ін.; за заг. ред. О.П. Орлюк. (К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.). РЕЦЕНЗІЇ НА ПРАЦІ КУЧЕРЯВЕНКА М.П. Воронова Л.К. Перше фундаментальне дослідження […]

Детальніше

«ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЯК ВИХІДНИЙ КРИТЕРІЙ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ: ЧИ МОЖНА З ЦИМ ПОГОДИТИСЬ?

«ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЯК ВИХІДНИЙ КРИТЕРІЙ ЮРИСДИКЦІЙНОСТІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ: ЧИ МОЖНА З ЦИМ ПОГОДИТИСЬ?

Аналізуючи дуже непрості питання розвитку адміністративної юстиції, перспективи реформування адміністративних судів та окремі аспекти  юрисдикції стосовно  податкових спорів,  голова Вищого адміністративного суду України І.Х. Темкіжев підкреслив, що при вирішенні питання розмежування юрисдикції завжди виходили з характеру правовідносин. І в цьому сенсі склався єдиний підхід представників як господарських, так і адміністративних судів. В той же час, […]

Детальніше

М.П. КУЧЕРЯВЕНКО ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ»

М.П. КУЧЕРЯВЕНКО ПРИЙНЯВ УЧАСТЬ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ «ПОДАТКОВИЙ ЮРИСТ»

16 травня 2014 року, в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася презентація освітніх програм «Медіа- право», «Податковий юрист» та спеціальної магістерської програми «Міжнародне право» між Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Університетом Миколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва). Відкрив захід проректор з навчальної роботи Університету Ю.Г. Барабаш: «Виконуючи завдання ректора В.Я. Тація, ми постійно […]

Детальніше

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗНОВ ТІ Ж ГРАБЛІ…?

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗНОВ ТІ Ж ГРАБЛІ…?

12 травня 2014 року Міністерством фінансів України сформовано 9 робочих груп з підготовки змін до чинного Податкового кодексу України. У кожну з цих груп увійшли від 12 до 26 народних депутатів України та експертів. Таким чином сформувався робочий колектив складом близько 150-180 осіб. Це породило як якусь надію , так і певний сум. Зрозуміло одне — […]

Детальніше

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

13 травня 2014 року Верховною Радою України, було прийнято Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення". З метою впорядкування відносин у сфері оподаткування, вказаним Законом, зокрема, було внесено зміни до ст. 120 Податкового кодексу України "Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності". […]

Детальніше

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯД ЗАЦІКАВЛЕНОГО…

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯД ЗАЦІКАВЛЕНОГО…

Проект Закону України «Про вищу освіту» № 1187-2 пропонує відповідно до преамбули встановити основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти. За основне завдання поставлено створити та забезпечити автономію вищих навчальних закладів.   Як і в будь-якому творчому продукті він містить як позитивні моменти (які, на наш погляд, переважають), так і положення, які потребують […]

Детальніше

ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ

ОПОДАТКУВАННЯ ТОВАРІВ, ЩО ПЕРЕМІЩУЮТЬСЯ (ПЕРЕСИЛАЮТЬСЯ) У МІЖНАРОДНИХ ПОШТОВИХ ТА ЕКСПРЕС-ВІДПРАВЛЕННЯХ

Життя не стоїть на місці. Це стосується і інформаційних технологій, і нашого з Вами відношення до них. Такий динамічний підхід до світосприйняття, на сьогодні, не дивує вже нікого. І якщо ще декілька років тому, мало хто знав, що таке Інтернет-магазин і як ним користуватися, то сьогодні, такі люди, замовляють в цих самих магазинах телефони, комп’ютери, […]

Детальніше