ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ (ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ (ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Важливим при розгляді питання щодо дискреційних повноважень контролюючих органів є вивчення судової практики. Так, у Постанові Вінницького апеляційного адміністративного суду від «12» березня 2013 року по справі № 822/278/13-а, говориться про те, що суд не може виходити за межі завдань адміністративного судочинства та не може втручатися в дискреційні повноваження податкового органу, при вирішенні питання щодо […]

Детальніше

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ – ПУТЬ В НИКУДА…

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ – ПУТЬ В НИКУДА…

На сегодня одним из наиболее болезненных вопросов возникает при формировании практики административных судов, один сложный и в то же время самый простой вопрос: что же оспаривается, что должно и может защитить истец? Несмотря на простоту, поспешный и поверхностный ответ на него может привести к разрушительным последствиям. Давайте попробуем построить небоскреб на болоте … Это возможно? […]

Детальніше

ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙ В РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ОКРЕМА ДУМКА…

ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙ В РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ОКРЕМА ДУМКА…

Спори щодо проблеми розмежування юрисдикцій не вщухають вже досить тривалий час. Мабуть, з моменту появи адміністративних судів це одне з найболючіших питань у всіх аспектах правового життя нашого суспільства. Точаться дискусії серед науковців, намагаються знайти найбільш логічні шляхи подолання колізій на стадії правозастосування … Неможна сказати, що найближчим часом з’явиться тенденція до остаточного вирішення протиріч […]

Детальніше

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: КІНЕЦЬ АБО ПОЧАТОК ?..

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: КІНЕЦЬ АБО ПОЧАТОК ?..

Отже, у початок 2011 року Україна вступила з кодифікованим податковим законодавством. Хотілося б підкреслити три моменти. По-перше, Україною, фактично, закінчується процес кодифікації податкових законодавств на пострадянському просторі. По-друге, діяльність по підготовці Податкового кодексу України пов'язується із тринадцятирічним періодом. Навряд чи хтось пам'ятає  про те, що перший проект Податкового кодексу України був підготовлений  в 1998 році. […]

Детальніше

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

Считать, что проблемам налогового регулирования в решениях Конституционного суда Украины уделено значительное внимание – несколько отступить от истины. Безусловно налоговой проблеме на сегодня посвящено только одно решение Конституционного суда по делу о соответствии Конституции Украины положений п. 1.17 ст. 1, ст. 8 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» […]

Детальніше

ДО ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РІШЕННЯХ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ)

ДО ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РІШЕННЯХ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ)

Процеси реформування в Україні стосуються змістовних перебудов в економіці і адекватного корегування законодавчої бази. Це пов'язується як з досягненням відповідної досконалості галузевих законодавчих норм, так і чіткого, ефективного співвідношення галузевих режимів впливу на поведінку суб'єктів.  Це відноситься до існуючих конструкцій , але ще в більшому сенсі про це має йтися при логічному входженні нових інституцій […]

Детальніше