ПРАКТИКА ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ: «ПЕРЕМОГА» ЧИ КОЛАПС?..

ПРАКТИКА ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ: «ПЕРЕМОГА» ЧИ КОЛАПС?..

Микола Кучерявенко Євген Смичок На наш погляд, підводити які-небудь підсумки щодо практики Верховного суду на сьогодні ще зарано. У той же час не звертати увагу на певні тенденції, які об’єктивно чи суб’єктивно виокремлюються в його діяльності, ми не можемо. Однією з найбільш суперечливих та небезпечних, на наш погляд, є «революційне» руйнування меж юрисдикцій, яке, перш […]

Детальніше

ЧИ Є НОВИМ МАСОВАНИЙ НАСТУП НА АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ?

ЧИ Є НОВИМ МАСОВАНИЙ НАСТУП НА АДМІНІСТРАТИВНІ СУДИ?

Микола Кучерявенко Євген Смичок Аналізуючи теми дисертаційних робіт, які пропонуються Вченими радами ВНЗ для захисту, наштовхнулися на те, що чарівне словосполучення «господарсько-правове регулювання», що додано до постановки проблеми, може стосуватися чого завгодно. У такому сенсі здійснювалися дослідження напрямків, які об’єктивно притаманні для інших галузей та паспортів спеціальностей. Декілька прикладів щодо тем, які запропоновані до досліджень […]

Детальніше

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ (ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ (ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)

Важливим при розгляді питання щодо дискреційних повноважень контролюючих органів є вивчення судової практики. Так, у Постанові Вінницького апеляційного адміністративного суду від «12» березня 2013 року по справі № 822/278/13-а, говориться про те, що суд не може виходити за межі завдань адміністративного судочинства та не може втручатися в дискреційні повноваження податкового органу, при вирішенні питання щодо […]

Детальніше

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ – ПУТЬ В НИКУДА…

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВОСУДИЯ – ПУТЬ В НИКУДА…

На сегодня одним из наиболее болезненных вопросов возникает при формировании практики административных судов, один сложный и в то же время самый простой вопрос: что же оспаривается, что должно и может защитить истец? Несмотря на простоту, поспешный и поверхностный ответ на него может привести к разрушительным последствиям. Давайте попробуем построить небоскреб на болоте … Это возможно? […]

Детальніше

ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙ В РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ОКРЕМА ДУМКА…

ДО ПИТАННЯ ЩОДО РОЗМЕЖУВАННЯ ЮРИСДИКЦІЙ В РІШЕННЯХ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ: ОКРЕМА ДУМКА…

Спори щодо проблеми розмежування юрисдикцій не вщухають вже досить тривалий час. Мабуть, з моменту появи адміністративних судів це одне з найболючіших питань у всіх аспектах правового життя нашого суспільства. Точаться дискусії серед науковців, намагаються знайти найбільш логічні шляхи подолання колізій на стадії правозастосування … Неможна сказати, що найближчим часом з’явиться тенденція до остаточного вирішення протиріч […]

Детальніше

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕШЕНИЯХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА УКРАИНЫ

Считать, что проблемам налогового регулирования в решениях Конституционного суда Украины уделено значительное внимание – несколько отступить от истины. Безусловно налоговой проблеме на сегодня посвящено только одно решение Конституционного суда по делу о соответствии Конституции Украины положений п. 1.17 ст. 1, ст. 8 Закона Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» […]

Детальніше

ДО ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РІШЕННЯХ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ)

ДО ПРОБЛЕМИ КОЛІЗІЙНОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА В РІШЕННЯХ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЇ)

Процеси реформування в Україні стосуються змістовних перебудов в економіці і адекватного корегування законодавчої бази. Це пов'язується як з досягненням відповідної досконалості галузевих законодавчих норм, так і чіткого, ефективного співвідношення галузевих режимів впливу на поведінку суб'єктів.  Це відноситься до існуючих конструкцій , але ще в більшому сенсі про це має йтися при логічному входженні нових інституцій […]

Детальніше