КОНЦЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

КОНЦЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК  ОБ’ЄКТ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ

Застосування договору концесії сприяє висновку щодо переважно приватноправової природи регулювання подібних відносин. Виходячи з нормативного визначення договору концесії, з’ясування статусу сторін цього договору, режиму його реалізації, логічним постає висновок стосовно класичного регулювання договірних відносин. При цьому, в переважній більшості випадків, договірні відносини пов’язуються з використанням диспозитивного методу упорядкування відносин учасників. Чи можна концесію пов’язувати саме […]

Детальніше

ПРОЩЕНІ АЛЕ НЕЗАБУТІ: ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЩЕНИХ (АНУЛЬОВАНИХ) ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ

ПРОЩЕНІ АЛЕ НЕЗАБУТІ: ОПОДАТКУВАННЯ ПРОЩЕНИХ (АНУЛЬОВАНИХ) ПРОЦЕНТІВ, ПЕНІ, ШТРАФНИХ САНКЦІЙ ЗА БАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ

Останнім часом, у вітчизняній судовій практиці склалася ситуація, коли прощені (анульовані) проценти, пені, штрафні санкції за банківським кредитом розглядаються як база оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Чи дійсно це так? Хто винен, та що робити? Спробуємо розібратися. Сьогодні ринок банківського кредитування зазнав значних змін. Такі зміни, в першу чергу пов’язані з економічною та політичною […]

Детальніше

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, НІМЕЧЧИНА ТА КІПР: ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, НІМЕЧЧИНА ТА КІПР: ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВ

Розглядаючи правове регулювання оподаткування прибутку компаній (корпорацій) у Великобританії, необхідно зазначити, що з 01 квітня 2015 року, базова ставка податку на прибуток (корпоративного податку) становить 20%[1]. В той же час, в боротьбі за збільшення податкових надходжень та з метою впорядкування процесів агресивного податкового планування у Великобританії, з 01 квітня 2015 року, запроваджено податок на переадресований прибуток […]

Детальніше

ЧТО НАМ СТОИТ АРМИЮ ПОСТРОИТЬ…?

ЧТО НАМ СТОИТ АРМИЮ ПОСТРОИТЬ…?

Военный сбор, введенный в Украине летом 2014 года, как временный источник финансовой поддержки наших Вооруженных сил, зимой 2015 года трансформировался в постоянный сбор, с непонятными временными рамками его существования и администрирования. На момент введения, военный сбор вполне соответствовал существующим тогда заявлениям о скором завершении конфликта на Донбассе, и устанавливался до «01» января 2015 года. Но, […]

Детальніше

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ АТО

Законом Украины № 1668 внесены изменения в НКУ в части налоговых льгот по благотворительной помощи, предоставляемой для нужд АТО, которые вступили в силу с 26 сентября 2014 года. В перечень доходов, которые не включаются в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика налога, внесены дополнения. Не включаются в налогооблагаемый доход средства или стоимость имущества (услуг), […]

Детальніше

ЛЮСТРАЦІЯ ПРАВОСУДДЯ: ВЧИМОСЯ СУДИТИ ПО-НОВОМУ

ЛЮСТРАЦІЯ  ПРАВОСУДДЯ:  ВЧИМОСЯ  СУДИТИ  ПО-НОВОМУ

Ідея люстрації та намагання її реалізувати дуже активно обговорюється і досі. На жаль, виваженого, логічного шляху її реалізації до теперішнього часу так і не склалося. Подібне гасло є як яскравим, так і одночасно сумним. Величезна кількість яскравих гасел або пуста всередині, або нелогічна взагалі, якщо не злочинна. Згадайте: «Мир – народам, фабрики – робітникам, земля […]

Детальніше

ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС: ПЛАТИТИ НЕМОЖЛИВО ЗАЛИШИТИ

ПОДАТКОВИЙ КОМПРОМІС: ПЛАТИТИ НЕМОЖЛИВО ЗАЛИШИТИ

Чи можливий компроміс саме в податковій сфері? Таке питання виникає одразу після того, коли тобі пропонують платити податків менше ніж ти повинен був заплатити, а саме така пропозиція міститься в проекті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість […]

Детальніше

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗНОВ ТІ Ж ГРАБЛІ…?

РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ: ЗНОВ ТІ Ж ГРАБЛІ…?

12 травня 2014 року Міністерством фінансів України сформовано 9 робочих груп з підготовки змін до чинного Податкового кодексу України. У кожну з цих груп увійшли від 12 до 26 народних депутатів України та експертів. Таким чином сформувався робочий колектив складом близько 150-180 осіб. Це породило як якусь надію , так і певний сум. Зрозуміло одне — […]

Детальніше

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

13 травня 2014 року Верховною Радою України, було прийнято Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення". З метою впорядкування відносин у сфері оподаткування, вказаним Законом, зокрема, було внесено зміни до ст. 120 Податкового кодексу України "Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності". […]

Детальніше

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯД ЗАЦІКАВЛЕНОГО…

РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ПОГЛЯД ЗАЦІКАВЛЕНОГО…

Проект Закону України «Про вищу освіту» № 1187-2 пропонує відповідно до преамбули встановити основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти. За основне завдання поставлено створити та забезпечити автономію вищих навчальних закладів.   Як і в будь-якому творчому продукті він містить як позитивні моменти (які, на наш погляд, переважають), так і положення, які потребують […]

Детальніше