ПРО АВТОРА

ПРО АВТОРА

Кучерявенко Микола Петрович народився 18 травня 1959 року в м. Харкові. Закінчив економічний факультет Харківського державного університету імені А. М. Горького в 1981 році (отримав спеціальність – економіст) й Українську державну юридичну академію (Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого») у 1995 році (отримав спеціальність – юрист). З 1981 року працює в Національному університеті […]

Детальніше

МОНОГРАФІЇ

МОНОГРАФІЇ

М.П. Кучерявенко є автором понад 200 наукових праць, у тому числі близько 90 монографій, підручників, навчальних посібників та більше 120 статей, що стали значним внеском у розвиток юридичної науки. Його праці присвячені дослідженню проблем фінансового права та правового регулювання оподаткування. Такий напрямок наукової діяльності спрямований, першочергово, на підвищення освітнього рівня студентів юридичних та економічних спеціальностей, […]

Детальніше

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

Значна увага в науковій діяльності М.П. Кучерявенка приділяється написанню підручників та навчальних посібників. Підручник «Податкове право» витримав близько тридцяти видань, підготовлені й опубліковані розділи в підручниках «Фінансове право», «Адміністративне право», статті в «Юридичній енциклопедії», в Науково-практичному коментарю до Конституції України, що підготовлено Національною Академією правових наук України; Науково-практичному коментарю Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. […]

Детальніше

СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

СТАТТІ ТА ТЕЗИ НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ

На сьогодні, наукову діяльність М.П. Кучерявенка неможливо уявити без динамічного розвитку та щоденної праці. Кучерявенко М.П. є членом редколегії журналу «Проблеми законності», «Вісник Національної академії правових наук України», «Фінансове право», «Вісник Вищого адміністративного суду України», «Митна справа». Він також входить до складу редакційних колегій провідних наукових журналів за межами України: «Актуальные проблемы российского права», «Финансовое […]

Детальніше

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

ЗБІРНИКИ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Важливе місце в діяльності М.П. Кучерявенка займає робота над проектами нормативно-правових актів, доопрацювання вже прийнятих законів. Поряд із своєю основною діяльністю М.П. Кучерявенко тривалий час був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії. Він входив до  науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Сьогодні є: членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України,  членом науково-консультативної ради Верховного суду […]

Детальніше

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

Научно-практический комментарий к Закону Украины “О системе налогообложения” (Харков: Консум, 1997; Перепелица М.А.)  Закон Украины «О системе налогообложения». Научно-практический комментарий (Харьков: Консум, 1998)    О налоге на добавленную стоимость. Об акцизном сборе. Научно-практический комментарий  (Харьков: Одиссей, 1998; Александров С.В.) О налоге на прибыль предприятий. Научно-практический комментарий (Харьков: Одиссей,1998; Александров С.В.) Подоходный налог с граждан. Налог на […]

Детальніше

ІНШЕ

ІНШЕ

СЛОВНИКИ Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученко. ( К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007.  – 992 с.) Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха та ін.; за заг. ред. О.П. Орлюк. (К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.). РЕЦЕНЗІЇ НА ПРАЦІ КУЧЕРЯВЕНКА М.П. Воронова Л.К. Перше фундаментальне дослідження […]

Детальніше