ІНШЕ

ІНШЕ

СЛОВНИКИ

  1. Великий енциклопедичний юридичний словник / За редакцією академіка НАН України Ю.С. Шемшученко. ( К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2007.  – 992 с.)
  2. Фінансова енциклопедія / О.П. Орлюк, Л.К. Воронова, І.Б. Заверуха та ін.; за заг. ред. О.П. Орлюк. (К.: Юрінком Інтер, 2008. – 472 с.).

РЕЦЕНЗІЇ НА ПРАЦІ КУЧЕРЯВЕНКА М.П.

  1. Воронова Л.К. Перше фундаментальне дослідження в галузі податкового права. (Вісник Академії правових наук України. 2002. № 4 (31). С. 215-218.)
  2. Воронова Л.К. Цікаве і корисне наукове дослідження. (Право України. 2005. № 1. С. 133.)
  3. А. Нечай. Фундаментальна праця з податкового права. (Вісник Академії правових наук України. 2006. № 4 (47). С. 260-264.)
  4. Грачева Е.Ю. Рецензія на работу Н.П. Кучерявенко „Курс налогового права”. В шести томах. Харьков: Легас, 2002. (Финансовое право. 2007. № 1. С. 38-39)
  5. І. Криницький. Черговий етап фундаментального дослідження актуальних проблем податкового права.                         
  6. А. Селіванов. Фундаментальна праця з податкового права. (Право України. 2008. № 2. С. 128-130.).

СТАТТІ ПРО КУЧЕРЯВЕНКА М.П.

  1. Вчені-юристи України. (Довідник. Київ, 1998. С. 86)
  2. В.П. Горбатенко.  (Юридична енциклопедія: У 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: “Укр. енцикл.”, 2001).