НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОМЕНТАРІ

coment
 1. Научно-практический комментарий к Закону Украины “О системе налогообложения” (Харков: Консум, 1997; Перепелица М.А.)
 2. Закон Украины «О системе налогообложения». Научно-практический комментарий (Харьков: Консум, 1998)
 3. О налоге на добавленную стоимость. Об акцизном сборе. Научно-практический комментарий  (Харьков: Одиссей, 1998; Александров С.В.)
 4. О налоге на прибыль предприятий. Научно-практический комментарий (Харьков: Одиссей,1998; Александров С.В.)
 5. Подоходный налог с граждан. Налог на промысел. Научно-практический комментарий (Харьков: Одиссей,1998; Александров С.В.)
 6. Общегосударственные сборы в Украине. Научно-практический комментарий (Харьков: Торсинг, 2000)
 7. Науково-практичнй коментар Бюджетного кодексу України – гл. 1-3, 5, 10, 11.  (К.: Юрінком Інтер, 2003; Колектив авторів)
 8. Конституція України: Науково-практичний коментар – ст. 67.  (Харків: Видавництво “Право”, К.: Концерн “Видавничий Дім ІнЮре”, 2003; В.Б. Авер’янов, О.В. Бажанов, Ю.В. Баулін та ін; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін.)
 9. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины (Харьков: Одиссей, 2005; Колектив авторів: Бех Г.В., Воронова Л.К, Кучерявенко Н.П. и др.; Под общей редакцией д.ю.н., проф. Н.П. Кучерявенка)
 10. Научно-практический комментарий Бюджетного кодекса Украины. Издание второе, стереотипное. (Харьков: Одиссей, 2007; Колектив авторів: Бех Г.В., Воронова Л.К, Кучерявенко Н.П. и др.; Под общей редакцией д.ю.н., проф. Н.П. Кучерявенка)
 11. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів  [заг. редакція Ф.О. Ярошенка]. –  (К.: Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. 592 с. частка Кучерявенка М.П. Коллектив авторов)
 12. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів. [заг. редакція М.Я. Азарова]. (К.: Міністерство фінансів України, 2010. – Т. 1. – 2010. – 448 с. (с. 14-108)   частка Кучерявенка М.П. Коллектив авторов)
 13. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко О.А. Лукашев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка. – (Х. : Право, 2011. – Ч. 1. – 704 с. частка Кучерявенка М.П. Коллектив авторов)
 14. Податковий кодекс України : постатейний коментар : у 2 ч. / Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко О.А. Лукашев та ін. ; за ред. М.П. Кучерявенка. – (Х. : Право, 2011. – Ч. 2. – 1128 с. частка Кучерявенка М.П. Коллектив авторов)
 15. Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 берез. 2011 р. / за ред. Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка. –( Х.: Право, 2011. – 608 с. частка Кучерявенка М.П.    Коллектив авторов)
 16. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. / кол. Авторів. [заг. редакція М.Я. Азарова]. –  2-ге вид., доп. та перероб.      (К.: Міністерство фінансів України, Національний університет ДПС України, 2011. – Т. 1. – 2011. – 590 с. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 17. Податковий кодекс України: науково-практичний коментар: у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжева та ін.; за ред.. М.П. Кучерявенка та І.Х. Темкіжева. – (Х.: Право, 2012. – Ч. 1. – 810 с. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 18. Податковий кодекс України: науково-практичний коментар: у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжева. –( Х.: Право, 2012. – Ч. 2. – 826 с. частка Кучерявенка М.П. Колектив авторів)
 19. Податковий кодекс України: науково-практичний коментар: у 3 ч. / М.П. Кучерявенко, І.Л. Самсін, І.Х. Темкіжева. – (Х.: Право, 2012. – Ч. 3. – 608 с. частка Кучерявенка М.П.  Колектив авторів)