ВДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСФЕРТНОГО ЦІНОУТВОРЕННЯ

transfer

13 травня 2014 року Верховною Радою України, було прийнято Закон України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення трансфертного ціноутворення”. З метою впорядкування відносин у сфері оподаткування, вказаним Законом, зокрема, було внесено зміни до ст. 120 Податкового кодексу України “Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності”. Так, відповідальність за неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України, яка до внесення змін, становила 5 відсотків загальної суми контрольованих операцій, була замінена, та на сьогодні складає 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

В той же час, для великих платників податків, розмір санкції за аналогічне порушення було зменшено з 100 розмірів мінімальної заробітної плати до 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Разом з цим, на сьогодні, сплата таких фінансових санкцій не звільняє платника податку від обов’язку подання звіту (декларації) щодо контрольованих операцій та/або документації, визначеної пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (надання великими платниками податків інформації щодо окремих контрольованих операцій).

Не залишилися без уваги і “Прикінцеві положення” чинного Податкового кодексу України, зміни було внесено в підрозділ 10 вказаного розділу. Так, штрафні санкції за помилки, допущені при розрахунку грошових зобов’язань відповідно до норм ст. 39 Податкового кодексу України за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривня за кожне порушення. А у разі самостійного корегування податкових зобов’язань, з метою трансфертного ціноутворення, за результатами застосування ст. 39 Податкового кодексу України, за період з 1 вересня 2013 року по 31 грудня 2014 року, штрафні санкції, передбачені ст. 50 Податкового кодексу України, не застосовуються. Як бачимо, основна частина внесених змін першочергово стосується санкцій за порушення податкового законодавства. Але, поряд з цим, платникам податків які здійснюють контрольовані операції, варто звернути увагу і на те, що у 2014 році, звіт про такі операції, за період з 1 вересня по 31 грудня 2013 року, подається до 1 жовтня 2014 року.

Кучерявенко М.П., Смичок Є.М.