Збірники нормативних актів

normact

Важливе місце в діяльності М.П. Кучерявенка займає робота над проектами нормативно-правових актів, доопрацювання вже прийнятих законів. Поряд із своєю основною діяльністю М.П. Кучерявенко тривалий час був членом Експертної ради Вищої атестаційної комісії. Він входив до  науково-консультативної ради Вищого господарського суду України. Сьогодні є: членом науково-консультативної ради Вищого адміністративного суду України,  членом науково-консультативної ради Верховного суду України, членом громадської колегії Міністерства фінансів України, членом громадської колегії комітету Верховної Ради України з податкової та митної політики. Кучерявенко М.П. входив до складу багатьох робочих груп щодо розробки фінансових законів. Він приймав участь в доопрацюванні Закону України “Про податок на додану вартість”, входив до складу робочої групи, яка підготувала проект Бюджетного кодексу України. Найбільш вагомий внесок здійснено цим фахівцем в розробку проекту Податкового кодексу України. Починаючи з 1997 року він приймав участь майже у всіх робочих групах, які працювали над цим кодифікованим актом. В остаточній редакції чинного Податкового кодексу України міститься багато норм, автором яких є Кучерявенко М.П. Розділ І цього кодифікованого акту, який закріплює найпринциповіші засади податкового регулювання є результатом праці, перш за все, саме цього науковця. Така активна наукова та громадська позиція, беззаперечно сприяли формуванню М.П. Кучерявенко ряду збірників нормативних актів, таких як:

  1. Общегосударственные налоги в Украине. (Харьков: Одиссей, 1998; Александров С.В.)
  2. Податкова система України. (Харків:  Торсинг, 2000; Мартиновський В.В.)
  3. Система оподаткування в Україні. (Збірка законодавчих актів). (Харків: Легас, 2004; Жернаков М.В.)
  4. Бюджетний кодекс України. (Харків: Право, 2005.)
  5. Бюджетный кодекс Украины. (Харьков: Право, 2005.)
  6. Бюджетний кодекс України.(Харків: Право, 2006.)
  7. Система оподаткування в Україні (збірник законодавчих актів зі змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року). (Харків: Право, 2008. – 784 с. Жернаков М.В.).